Сериали

Вятърничав

Реян е внучка в семейство Садоглу – една от най-силните фамилии в Мидят. Въпреки че баща ѝ Хазар и чичо ѝ Джихан са важни фигури в голямото семейство, истинският лидер е дядо ѝ Насух. Насух се отнася зле с Реян и има слабост към братовчедка ѝ Ярен. Причината е, че Реян не е негова биологична внучка. Реян обаче не знае това. Докато язди коня си веднъж, към нея се приближава колата на Миран. Животното се подплашва и Реян пада. Миран се влюбва и иска да се ожени за нея. Новината позволява на Ярен да си отмъсти на Реян, тъй като тя ѝ отнема любимия. След сватбата Миран и Реян се местят в имението си, за да започнат новия си живот. Миран обаче прекратява връзката след първата нощ, прекарана с Реян. Причината е, че бащата на Реян е убил майката и бащата на Миран преди много години, а Миран е отгледан от баба си, която му е вменила да отмъсти за смъртта на родителите си. С времето тайните се разплитат, докато Реян и Миран се опитват да съхранят любовта си въпреки всички препятствия. Една история за невъзможната любов, породена от отмъщение…

предстои 60:00 19.04.2021 / 22:00 сериен филм предстои 60:00 19.04.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 16.04.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 16.04.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 15.04.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 15.04.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 14.04.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 14.04.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 13.04.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 13.04.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 12.04.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 12.04.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 09.04.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 09.04.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 08.04.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 08.04.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 07.04.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 07.04.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 06.04.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 06.04.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 05.04.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 05.04.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 02.04.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 02.04.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 01.04.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 01.04.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 31.03.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 31.03.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 30.03.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 30.03.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 29.03.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 29.03.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 26.03.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 26.03.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 25.03.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 25.03.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 24.03.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 24.03.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 23.03.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 23.03.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 22.03.2021 / 22:00 сериен филм 60:00 22.03.2021 / 18:00 сериен филм п 60:00 19.03.2021 / 22:00 сериен филм