Сериали

Вятърничав

Реян е внучка в семейство Садоглу – една от най-силните фамилии в Мидят. Въпреки че баща ѝ Хазар и чичо ѝ Джихан са важни фигури в голямото семейство, истинският лидер е дядо ѝ Насух. Насух се отнася зле с Реян и има слабост към братовчедка ѝ Ярен. Причината е, че Реян не е негова биологична внучка. Реян обаче не знае това. Докато язди коня си веднъж, към нея се приближава колата на Миран. Животното се подплашва и Реян пада. Миран се влюбва и иска да се ожени за нея. Новината позволява на Ярен да си отмъсти на Реян, тъй като тя ѝ отнема любимия. След сватбата Миран и Реян се местят в имението си, за да започнат новия си живот. Миран обаче прекратява връзката след първата нощ, прекарана с Реян. Причината е, че бащата на Реян е убил майката и бащата на Миран преди много години, а Миран е отгледан от баба си, която му е вменила да отмъсти за смъртта на родителите си. С времето тайните се разплитат, докато Реян и Миран се опитват да съхранят любовта си въпреки всички препятствия. Една история за невъзможната любов, породена от отмъщение…

предстои 60:00

18.04.2024 / 10:00

предстои 60:00

17.04.2024 / 17:00

60:00

17.04.2024 / 10:00

60:00

16.04.2024 / 17:00

60:00

16.04.2024 / 10:00

60:00

15.04.2024 / 17:00

60:00

15.04.2024 / 10:00

60:00

12.04.2024 / 17:00

60:00

12.04.2024 / 10:00

60:00

11.04.2024 / 17:00

60:00

11.04.2024 / 10:00

60:00

10.04.2024 / 17:00

60:00

10.04.2024 / 10:00

60:00

09.04.2024 / 17:00

60:00

09.04.2024 / 10:00

60:00

08.04.2024 / 17:00

60:00

08.04.2024 / 10:00

60:00

05.04.2024 / 17:00

60:00

05.04.2024 / 10:00

60:00

04.04.2024 / 17:00

60:00

04.04.2024 / 10:00

60:00

03.04.2024 / 17:00

60:00

03.04.2024 / 10:00

60:00

02.04.2024 / 17:00

60:00

02.04.2024 / 10:00

60:00

01.04.2024 / 17:00

60:00

01.04.2024 / 10:00

60:00

29.03.2024 / 17:00

60:00

29.03.2024 / 10:00

60:00

28.03.2024 / 17:00

60:00

28.03.2024 / 10:00

60:00

27.03.2024 / 17:00

60:00

27.03.2024 / 10:00

60:00

26.03.2024 / 17:00

60:00

26.03.2024 / 10:00

60:00

25.03.2024 / 17:00

60:00

25.03.2024 / 10:00

60:00

22.03.2024 / 17:00

60:00

22.03.2024 / 10:00

60:00

21.03.2024 / 17:00

60:00

21.03.2024 / 10:00

60:00

20.03.2024 / 17:00

60:00

20.03.2024 / 10:00

60:00

19.03.2024 / 17:00

60:00

19.03.2024 / 10:00

60:00

18.03.2024 / 17:00