Филми

Децата са добре

Тийнейджърите Джони и Лейзър живеят с двете си майки – Ник и Джулс, които са използвали един и същи донор на сперма. Лейзър убеждава Джони да се свържатс донора Пол, а той впоследствие се сближава с Джони и Джулс въпреки неодобрението на Ник. Филмът е прецизно отражение на един брак, подложен на изпитание, и на поведението на хората, изправени пред промяна или заплаха.