Филми

Големите награди на големите кинофестивали: ОЛОВНО ВРЕМЕ

драма, ФРГ, 1981 г., 12 реж. Маргарете фон Тротас Барбара Зукова, Юта Лампе, Рюдигер Фоглер Златен лъв

предстои 2:00:00

11.12.2024 / 06:00 драма, ФРГ, 1981 г., 14 Златен лъв реж. Маргарете фон Трота с Барбара Зукова, Юта Лампе, Рюдигер Фоглер

предстои 2:00:00

10.12.2024 / 22:00 драма, ФРГ, 1981 г., 14 Златен лъв реж. Маргарете фон Трота с Барбара Зукова, Юта Лампе, Рюдигер Фоглер