Филми

Послание в бутилка

Аби излива чувствата си и признава желанието си да намери любовта в анонимно писмо, което запечатва в бутилка и хвърля в Бостънското пристанище. Месеци по-късно млад мъж на име Ник, който лови риба, открива писмото и решава да се свърже с нея.