Филми

Игра на любов

Историята на една любов... Любо е актьор в провинциален театър, а Лили е пианистка и преподава музика. Третият е телефонът. Любо се готви за ролята на Сирано дьо Бержерак, която не е просто поредното превъплъщение, а мечтаната роля. Но кой ли ще играе на премиерата? Лили е улисана с учениците си и само разговорите по телефона, красивите искрени думи я откъсват от сивото ежедневие. Всъщност, те никога не са се виждали. Запознанството им е вследствие на погрешно набран номер. Идва развръзката: на срещата отива приятелят на Любо – художникът Боби...