Филми

На парчета

Три момичета са отвлечени от мъж с психиатрична диагноза. 23 различни личности и за да се измъкнат се налага да разберат коя от тези личности ще им помогне да избягат и коя от тях ще опита да ги спре. Момичетата трябва да се измъкнат по най-бързия начин, защото нова и ужасяваща 24-та личност е на път да се появи.