Филми

Слънчево

Разказът се води от името на поп Златан от село Слънчево, останало под водите на изградения язовир. Той решава да организира събор за живите наследници на жителите, които са пръснати по целия свят. Сред тях има лекар, който прави политическа кариера, млад италианец, който с нежелание за първи път идва в България. Други герои са Дима, кореспондент на БТА в Афганистан и мисионер, който проповядва из страната. Личните истории и чувства на всеки, както и мислите на отец Златан изграждат сюжета на филма.

Няма намерени епизоди