Предавания

Бизнес старт

сутрешен блок с Ганиела Ангелова и Иван Нончев

предстои 25:00

13.06.2024 / 15:35 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

предстои 1:30:00

13.06.2024 / 07:30 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов

1:30:00

13.06.2024 / 03:00 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

1:30:00

13.06.2024 / 00:00 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

55:00

12.06.2024 / 16:05 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

25:00

12.06.2024 / 15:35 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

1:30:00

12.06.2024 / 07:30 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов

1:30:00

12.06.2024 / 03:00 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

1:30:00

12.06.2024 / 00:00 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

55:00

11.06.2024 / 16:05 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

25:00

11.06.2024 / 15:35 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

1:30:00

11.06.2024 / 07:30 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов

1:30:00

11.06.2024 / 03:00 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

1:30:00

11.06.2024 / 00:00 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

55:00

10.06.2024 / 16:05 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

25:00

10.06.2024 / 15:35 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

1:30:00

10.06.2024 / 07:30 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов

60:00

10.06.2024 / 00:00 най та п.

60:00

09.06.2024 / 16:00 най та п.

60:00

09.06.2024 / 09:00 най та п.

60:00

09.06.2024 / 05:30 най та п.

60:00

09.06.2024 / 00:00 най та п.

60:00

08.06.2024 / 16:00 най та п.

60:00

08.06.2024 / 09:00 най та п.

60:00

08.06.2024 / 05:30 най та п.

1:30:00

08.06.2024 / 00:00 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

55:00

07.06.2024 / 16:05 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

25:00

07.06.2024 / 15:35 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

1:30:00

07.06.2024 / 07:30 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов

1:30:00

07.06.2024 / 03:00 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

1:30:00

07.06.2024 / 00:00 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

55:00

06.06.2024 / 16:05 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

25:00

06.06.2024 / 15:35 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов п.

1:30:00

06.06.2024 / 07:30 сутрешен блок с Росели на Петкова и Христо Николов