Филми

Фаталният конфликт: Юдея и Рим

Двусерийната поредица проследява бурния живот на цар Ирод, както и славния възход и трагичното падане на Юдея при управлението на Римската империя. Тези две събития, макар и разделени от 70 години, са свързани завинаги от един човек, описал събитията, довели до падането на Юдея – противоречивият историк Флавий Йосиф. Фаталният конфликт – Юдея и Рим изследва историята от нова гледна точка, използвайки думите и делата на този скандален еврейски аколит и генерал, историк и предполагаем предател.

Няма намерени епизоди