Филми

Вазовите песни

Аз пях за България, защото я обичах", пише самият Вазов в известното свое стихотворение "Моите песни". Под "песни", поетът разбира поетичните си творби. И днес неговите стихове вълнуват, продължават "да се четат" и пеят. За първи път в този филм ще прозвучат създадени нови музикални произведения по творчеството на писателя. Това са "Българският език", "Гроздобер" и "Люлека ми замириса". Включени са още някои от най-вълнуващите песни по произведения на Вазов, като: "Де е България", "Край Босфора", "Радецки", "Когато бях овчарче", "Боят настана", "Песента на синчеца", "Два бука", "Молитва". Песните са в изпълнение на: Лили Иванова, квартет "Славей", Нели Андреева /ансамбъл "Филип Кутев"/, формация "Български гласове" с диригент Ангел Ангелски, мъжки хор "Гусла" с диригент Валентин Бобевски, квартет "Светоглас", младите певци Антонио Симеонов и Весела Асенова. Филмът е заснет в къщите-музеи "Иван Вазов" в София и в Сопот, както и в Черепишкия и Драгалевския манастир край София.