Документални

Тайните на Библията - Падането на Йерихон

Историята в Стария завет за освобождаването на израилтяните от Египет, прехода им през Синайската пустиня към река Йордан и завладяването на Ханаанската земя е поставяна под въпрос от множество древни историци. Какво наистина се е случило в битката при Йерихон

Няма намерени епизоди