Музика

Балканска хармония: Истина или сън

Това е филм за хората от балканите. Няколко талантливи музиканти от различни балкански страни правят съвместни музикални проекти. Главен мотор на това балканско единение е Теодосий Спасов. Звуците на неговия кавал шестват по света. "Хемус колектив", както и "Балканска треска" са проекти, които мнозина в Европа посрещат с радост. Целта е единението на хората от този регион, който винаги е бил клокочещ вулкан. Да се избяга от реалността на този клокочещ вулкан и да се потопи човек в музиката е цяло щастие.