Предавания

Стани богат изобретател

В пламъци

48:00 17.01.2020 / 15:26 Нула часът - Телевизионна игра. Изобретатели аматьори имат шанс да представят творенията си пред екип от експерти. От играчки за кучета до персонални роботи, дали някое ще заслужи финансова инвестицияи 6-G . 48:00 17.01.2020 / 14:38 Бойна нощ - Телевизионна игра. Изобретатели аматьори имат шанс да представят творенията си пред екип от експерти. От играчки за кучета до персонални роботи, дали някое ще заслужи финансова инвестицияи 6-G . 48:00 16.01.2020 / 15:26 Жега - Телевизионна игра. Изобретатели аматьори имат шанс да представят творенията си пред екип от експерти. От играчки за кучета до персонални роботи, дали някое ще заслужи финансова инвестицияи 6-G . 48:00 16.01.2020 / 14:38 Кръв, пот и сълз - Телевизионна игра. Изобретатели аматьори имат шанс да представят творенията си пред екип от експерти. От играчки за кучета до персонални роботи, дали някое ще заслужи финансова инвестицияи 6-G . 48:00 16.01.2020 / 03:00 На свобода - Телевизионна игра. Изобретатели аматьори имат шанс да представят творенията си пред екип от експерти. От играчки за кучета до персонални роботи, дали някое ще заслужи финансова инвестицияи 6-G . 50:00 16.01.2020 / 02:10 В пламъц - Телевизионна игра. Изобретатели аматьори имат шанс да представят творенията си пред екип от експерти. От играчки за кучета до персонални роботи, дали някое ще заслужи финансова инвестицияи 6-G . 48:00 15.01.2020 / 15:26 На свобода - Телевизионна игра. Изобретатели аматьори имат шанс да представят творенията си пред екип от експерти. От играчки за кучета до персонални роботи, дали някое ще заслужи финансова инвестицияи 6-G . 48:00 15.01.2020 / 14:38 В пламъц - Телевизионна игра. Изобретатели аматьори имат шанс да представят творенията си пред екип от експерти. От играчки за кучета до персонални роботи, дали някое ще заслужи финансова инвестицияи 6-G .