Филми

Съвременно италианско кино: СЯНКАТА НА КАРАВАДЖО

биографичен исторически, Италия-Франция, 2022 г., 16 реж. Микеле Плачидос Микеле Плачидо, Рикардо Скамарчо, Изабел Юпер, Лолита Шама, Луи Гарел

2:00:00

09.11.2023 / 04:00 биографичен исторически, Италия-Франция, 2022 г., 16 реж. Микеле Плачидо с Микеле Плачидо, Рикардо Скамарчо, Изабел Юпер, Лолита Шама, Луи Гарел

2:00:00

07.11.2023 / 22:00 биографичен исторически, Италия-Франция, 2022 г., 16 реж. Микеле Плачидо с Микеле Плачидо, Рикардо Скамарчо, Изабел Юпер, Лолита Шама, Луи Гарел