През границата. Между надеждата и отчаянието

документален филм