Спорт

Колоездене: Световен тур Обиколка на ОАЕ

За световната обиколка се провеждат състезания през цялата година на различни места.