Предавания

Записи от разследвания на убийства

Епизод 1

предстои 60:00

26.05.2024 / 12:00 Нещо дойде при мен

предстои 60:00

26.05.2024 / 11:00 Травма - с неочакван край

60:00

23.05.2024 / 08:00 Мъжът с червената риза

60:00

23.05.2024 / 07:00 Тяло в двора

60:00

22.05.2024 / 16:00 Мъжът с червената риза

60:00

22.05.2024 / 15:00 Тяло в двора

60:00

20.05.2024 / 06:00 Нещо дойде при мен

60:00

20.05.2024 / 05:00 Травма - с неочакван край

60:00

19.05.2024 / 12:00 Син кошмар

60:00

19.05.2024 / 11:00 Къщата на улица Лили - ан

60:00

16.05.2024 / 08:00 Нещо дойде при мен

60:00

16.05.2024 / 07:00 Травма - с неочакван край

60:00

15.05.2024 / 16:00 Нещо дойде при мен

60:00

15.05.2024 / 15:00 Травма - с неочакван край

60:00

13.05.2024 / 06:00 Син кошмар

60:00

13.05.2024 / 05:00 Къщата на улица Лили - ан

60:00

12.05.2024 / 12:00 Епизод 10

60:00

12.05.2024 / 11:00 Татуировката - улика

60:00

09.05.2024 / 08:00 Син кошмар

60:00

09.05.2024 / 07:00 Къщата на улица Лили - ан

60:00

08.05.2024 / 16:00 Син кошмар

60:00

08.05.2024 / 15:00 Къщата на улица Лили - ан

60:00

06.05.2024 / 06:00 Епизод 10

60:00

06.05.2024 / 05:00 Татуировката - улика

60:00

05.05.2024 / 12:00 Какво има в раницата

60:00

05.05.2024 / 11:00 Епизод 4

60:00

02.05.2024 / 08:00 Епизод 10

60:00

02.05.2024 / 07:00 Татуировката - улика

60:00

01.05.2024 / 16:00 Епизод 10

60:00

01.05.2024 / 15:00 Татуировката - улика

60:00

29.04.2024 / 06:00 Какво има в раницата

60:00

29.04.2024 / 05:00 Епизод 4

60:00

29.04.2024 / 03:00 Остров Уайт

60:00

28.04.2024 / 12:00 Епизод 3

60:00

28.04.2024 / 11:00 Момичето в парка