Филми

Шибил

България под османско иго. Из балкана броди дружината на страшен хайдутин – Шибил. Мало и голямо трепери при мисълта за среща с него. Негови жертви са керваните на търговци, които преминават през планинските проходи. Веднъж Шибил и дружината му срещат група беззащитни жени. Макар да са от богати семейства и обкичени със скъпи накити, разбойниците ги пускат да продължат по пътя си, но сърцето на Шибил е запленено от хубостта на Рада – дъщерята на богаташа Велико кехая. Любовта на хайдутина към младата жена става причина дружината му да се разпадне – той престава да мисли за грабежи и най-верните му хора го изоставят. Любовта на Шибил дава възможност на Мурад бей да скрои план за залавянето му. С Велико кехая решават да го подмамят в селото, като му предложат ръката на Рада. Мурад бей е склонен да пощади живота на храбрия Шибил, за разлика от Велико, който е твърдо решен да го премахне от живота на дъщеря си. Когато хайдутинът слиза в селото сам и невъоръжен, Велико подава сигнал на дебнещите заптиета да стрелят. Под куршумите им пада и Рада....