Филми

Вълкадин говори с Бога

Филм по мотиви от разказа на Йордан Йовков. В психологически план се разглежда съдбата на многочислено семейство. Бащата загубва и тримата си сина. Мъката му е голяма и той обръща очи към Бога. На него задава мълчаливите си въпроси за смисъла на човешкия живот, за греха, престъплението и прошката.