Сериали

Слънчеви момичета

Гюнеш е 35-годишна жена с три дъщери и е учител по литература от Измир. Животът ѝ е щастлив – радва се на своите 17-годишни близначки Назлъ и Селин и на Пери, която е с две години по-малка от сестрите си. Един ден обаче пътят на бизнесмена Халук Мертоглу от Истанбул се пресича с този на Гюнеш. Те се влюбват лудо. Не след дълго Халук ѝ предлага брак и я смайва. Тя иска да приеме предложението, но има малък проблем – дъщерите ѝ все още не са чували за връзката ѝ с Халук. Когато разбира за предложението, Назлъ, едната от близначките, е изцяло против сватбата им, а Селин смята, че този брак е страхотна възможност както за нея, така и за майка ѝ. Пери е убедена, че тя ще е щастлива, ако Гюнеш е щастлива. Въпреки всички проблеми, които създава Гюнеш, на Халук и през ум не му минава да се разделят. Гюнеш и дъщерите ѝ стават проблем за семейството на Мертоглу, макар че и техният живот не е толкова идеален, колкото изглежда. При събирането на двете фамилии наяве ще изплуват много тайни и вече нищо няма да е същото…

предстои 60:00 18.07.2019 / 22:30 сериен филм предстои 60:00 18.07.2019 / 18:00 сериал п 60:00 17.07.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 17.07.2019 / 18:00 сериал п 60:00 16.07.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 16.07.2019 / 18:00 сериал п 60:00 15.07.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 15.07.2019 / 18:00 сериал п 60:00 12.07.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 12.07.2019 / 18:00 сериал п 60:00 11.07.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 11.07.2019 / 18:00 сериал п 60:00 10.07.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 10.07.2019 / 18:00 сериал п 60:00 09.07.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 09.07.2019 / 18:00 сериал п 60:00 08.07.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 08.07.2019 / 18:00 сериал п 60:00 05.07.2019 / 22:30 60:00 05.07.2019 / 18:00 60:00 04.07.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 04.07.2019 / 18:00 сериал п 60:00 03.07.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 03.07.2019 / 18:00 сериал п 60:00 02.07.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 02.07.2019 / 18:00 сериал п 60:00 01.07.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 01.07.2019 / 18:00 сериал п 60:00 28.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 28.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 27.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 27.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 26.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 26.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 25.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 25.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 24.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 24.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 21.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 21.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 20.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 20.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 19.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 19.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 18.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 18.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 17.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 17.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 14.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 14.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 13.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 13.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 12.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 12.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 11.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 11.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 10.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 10.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 07.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 07.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 06.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 06.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 05.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 05.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 04.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 04.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 03.06.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 03.06.2019 / 18:00 сериал п 60:00 31.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 31.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 30.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 30.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 29.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 29.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 28.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 28.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 27.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 27.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 24.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 24.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 23.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 23.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 22.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 22.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 21.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 21.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 20.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 20.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 17.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 17.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 16.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 16.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 15.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 15.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 14.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 14.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 13.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 13.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 10.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 10.05.2019 / 18:00 сериен филм п 60:00 09.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 09.05.2019 / 18:00 сериен филм п 60:00 08.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 08.05.2019 / 18:00 сериен филм п 60:00 07.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 07.05.2019 / 18:00 сериен филм п 60:00 06.05.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 06.05.2019 / 18:00 сериен филм п 60:00 03.05.2019 / 22:30 сериал 60:00 03.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 02.05.2019 / 22:30 сериал 60:00 02.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 01.05.2019 / 22:30 сериал 60:00 01.05.2019 / 18:00 сериал п 60:00 30.04.2019 / 22:30 сериал 60:00 30.04.2019 / 18:00 сериал п 60:00 29.04.2019 / 22:30 сериал 60:00 29.04.2019 / 18:00 сериал п 60:00 26.04.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 26.04.2019 / 18:00 сериен филм п 60:00 25.04.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 25.04.2019 / 18:00 сериен филм п 60:00 24.04.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 24.04.2019 / 18:00 сериен филм п 60:00 23.04.2019 / 22:30 сериен филм 60:00 23.04.2019 / 18:00 сериен филм п 60:00 22.04.2019 / 22:30 сериен филм