Документални

Менталност

Филм за художника Ставри Калинов.