Предавания

Update

предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова

предстои 60:00 24.09.2018 / 00:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. предстои 30:00 23.09.2018 / 19:30 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова 30:00 22.09.2018 / 19:30 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова 60:00 21.09.2018 / 14:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 30:00 21.09.2018 / 02:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 30:00 19.09.2018 / 02:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 60:00 17.09.2018 / 14:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 60:00 17.09.2018 / 00:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 30:00 16.09.2018 / 19:30 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова 30:00 15.09.2018 / 19:30 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова 60:00 14.09.2018 / 14:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 30:00 14.09.2018 / 02:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 30:00 12.09.2018 / 02:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 60:00 10.09.2018 / 14:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 60:00 10.09.2018 / 00:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 30:00 09.09.2018 / 19:30 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова 30:00 08.09.2018 / 19:30 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова 60:00 07.09.2018 / 14:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 30:00 07.09.2018 / 02:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 30:00 05.09.2018 / 02:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 60:00 03.09.2018 / 14:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 60:00 03.09.2018 / 00:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 30:00 02.09.2018 / 19:30 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова 30:00 01.09.2018 / 19:30 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова 60:00 31.08.2018 / 14:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 30:00 31.08.2018 / 02:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 30:00 29.08.2018 / 02:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 60:00 27.08.2018 / 14:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 60:00 27.08.2018 / 00:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п. 30:00 26.08.2018 / 19:30 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова 30:00 25.08.2018 / 19:30 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова 60:00 24.08.2018 / 14:00 предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов Елена Кирилова п.