Спорт

Европейско първенство по спортна гимнастика

Спортната гимнастика е вид спорт, включващ състезания на гимнастически уреди, както и упражнения на земя, прескоци и други. Европейското първенство е едно от най-престижните състезания в тази област.

Няма намерени епизоди