Спорт

Европейско първенство по спортна гимнастика

Спортната гимнастика е вид спорт, включващ състезания на гимнастически уреди, както и упражнения на земя, прескоци и други. Европейското първенство е едно от най-престижните състезания в тази област.

3:50:00 24.01.2021 / 02:00 мъже . шампионат на уредите 2:35:00 23.01.2021 / 03:25 мъже . отборно финал 2:35:00 22.01.2021 / 10:45 жени . шампионат на уредите 2:35:00 22.01.2021 / 00:45 жени . шампионат на уредите 3:50:00 21.01.2021 / 10:45 мъже . шампионат на уредите 3:50:00 21.01.2021 / 00:45 мъже . шампионат на уредите 2:35:00 20.01.2021 / 11:50 мъже . отборно финал 2:40:00 20.01.2021 / 01:00 мъже . отборно финал 3:45:00 13.01.2021 / 10:30 мъже . шампионат на уредите 3:45:00 12.01.2021 / 22:50 мъже . шампионат на уредите 2:25:00 12.01.2021 / 10:30 мъже . отборно финал 2:30:00 12.01.2021 / 03:30 жени . шампионат на уредите 2:30:00 11.01.2021 / 22:45 мъже . отборно финал 2:30:00 11.01.2021 / 12:00 жени . шампионат на уредите 2:30:00 11.01.2021 / 03:30 жени . шампионат на уредите 3:45:00 10.01.2021 / 09:15 мъже . шампионат на уредите 3:50:00 09.01.2021 / 23:40 мъже . шампионат на уредите 2:30:00 09.01.2021 / 09:15 мъже . отборно финал 2:35:00 08.01.2021 / 18:45 мъже : отборно 2:35:00 06.01.2021 / 10:30 жени : шампионат на уредите 2:30:00 06.01.2021 / 03:30 жени : шампионат на уредите 3:45:00 05.01.2021 / 10:30 мъже : шампионат на уредите 3:50:00 05.01.2021 / 02:10 мъже : шампионат на уредите 2:30:00 04.01.2021 / 10:15 мъже : отборно финал 2:35:00 04.01.2021 / 01:10 мъже : отборно финал 3:55:00 03.01.2021 / 01:10 мъже : шампионат на уредите 3:50:00 02.01.2021 / 14:40 мъже : шампионат на уредите 2:30:00 02.01.2021 / 06:00 мъже : отборно финал 2:30:00 02.01.2021 / 00:25 мъже . отборно финал