Предавания

Думата е ваша

открита линия със Стоил Рошкев