Филми

Служебно положение ординарец

В градчето Н., чиято единствена забележителност е местният гарнизон, офицерите си избират ординарци между новобранците. Героят на филма, който до края си остава безименен, отива при поручика – "елитен" представител на съсловието. При него новият ординарец изтърпява много унижения. Опитът му да избяга завършва със залавяне и жесток побой. Поручикът се оженва и ординарецът е изпратен при майор Мирчев, чиято съпруга се оказва любовница на поручика.Тук униженията продължават и един ден момчето не издържа. В потъналия в следобедна дрямка господарски дом ординарецът предпочита да запази достойнството си и слага край на живота си…