Филми

Истината за преписването

Ако си служим с измама още в ученическите години, значи ли това, че ще продължим да мамим и след това? Близо 75% от всички студенти преписват в ученическите си години, а много от тях не спират дотам. Проучвания по темата доказват, че студентите, които мамят в училище, са предразположени да си служат с измама и по-нататък в живота. Измамници има навсякъде сред нас... В този "час по преписване" студенти, администратори, родители и учители споделят своите наблюдения по темата: Съществува ли още понятието "академична почтеност". Експерти представят научни доказателства за това защо всъщност преписват студентите. "Истината за преписването" разкрива в какво се състои злоупотребата в академичната среда и по какъв начин могат да бъдат хванати измамниците в крачка. За първи път зрители ще се запознаят отблизо и в дълбочина с причините и размерите на академичната непочтеност. "Истината за преписването" излага на светлина нарастващия възпитателен проблем на съвременното общество, а именно поколение, което твърде късно напуска семейното гнездо и отлага във времето вземането на самостоятелни решения за живота си.