Документални

Пътят към родолюбието

Филмът "Пътят към родолюбието" представя три семейства в Югозападна България – от Сандански, Рибново и Банско, които търсят следи и начини за изграждане на българско самосъзнание – чрез възпитанието от родителите, чрез запазване на традициите и чрез съхраняване на спомена за героичното минало. С "Урок по родолюбие" преподавателката Валентина Тодорова представя и ролята на училището за формиране на национална принадлежност и зараждане на обич към България. Литературният историк и критик проф. Михаил Неделчев и директорът на Института за литература и ръководител на Секция "Нова и съвременна българска литература" към БАН – доц. Елка Трайкова анализират различните измерения на родината в поколенията – от епохата на Възраждането до съвременността.

Няма намерени епизоди