Предавания

Извънземни в Аляска

Кошмар под нулата Разследване на наблюдения на НЛО, предполагаеми отвличания и срещи с извънземни в дивия пейзаж на Аляска

60:00

16.07.2024 / 04:00 Горе и надалеч Разследват се наблюдения на НЛО, предполагаеми отвличания и срещи с извънземни в дивия пейзаж на Аляска

60:00

16.07.2024 / 03:00 Корабът майка Разследват се наблюдения на НЛО, предполагаеми отвличания и срещи с извънземни в дивия пейзаж на Аляска

60:00

15.07.2024 / 02:00 Горе и надалеч Разследват се наблюдения на НЛО, предполагаеми отвличания и срещи с извънземни в дивия пейзаж на Аляска

60:00

15.07.2024 / 01:00 Корабът майка Разследват се наблюдения на НЛО, предполагаеми отвличания и срещи с извънземни в дивия пейзаж на Аляска

60:00

12.07.2024 / 23:00 Горе и надалеч Разследват се наблюдения на НЛО, предполагаеми отвличания и срещи с извънземни в дивия пейзаж на Аляска

60:00

12.07.2024 / 22:00 Корабът майка Разследват се наблюдения на НЛО, предполагаеми отвличания и срещи с извънземни в дивия пейзаж на Аляска

60:00

09.07.2024 / 04:00 Заснето Разследват се наблюдения на НЛО, предполагаеми отвличания и срещи с извънземни в дивия пейзаж на Аляска

60:00

09.07.2024 / 03:00 Те се разхождат сред нас Разследват се наблюдения на НЛО, предполагаеми отвличания и срещи с извънземни в дивия пейзаж на Аляска

60:00

08.07.2024 / 02:00 Заснето Разследват се наблюдения на НЛО, предполагаеми отвличания и срещи с извънземни в дивия пейзаж на Аляска

60:00

08.07.2024 / 01:00 Те се разхождат сред нас Разследват се наблюдения на НЛО, предполагаеми отвличания и срещи с извънземни в дивия пейзаж на Аляска

60:00

05.07.2024 / 23:00 Заснето Разследват се наблюдения на НЛО, предполагаеми отвличания и срещи с извънземни в дивия пейзаж на Аляска

60:00

05.07.2024 / 22:00 Те се разхождат сред нас Разследват се наблюдения на НЛО, предполагаеми отвличания и срещи с извънземни в дивия пейзаж на Аляска

60:00

02.07.2024 / 04:00 Нощни преследвачи Извънземен преследвач плаши до смърт семейство край Джуно, Аляска

60:00

02.07.2024 / 03:00 План за излитане на извънземните Разследване на съобщения за НЛО, предполагаеми отвличания и близки срещи с третия вид в дивия пейзаж на Аляска

60:00

01.07.2024 / 02:00 Нощни преследвачи Извънземен преследвач плаши до смърт семейство край Джуно, Аляска

60:00

01.07.2024 / 01:00 План за излитане на извънземните Разследване на съобщения за НЛО, предполагаеми отвличания и близки срещи с третия вид в дивия пейзаж на Аляска

60:00

28.06.2024 / 23:00 Нощни преследвачи Извънземен преследвач плаши до смърт семейство край Джуно, Аляска

60:00

28.06.2024 / 22:00 План за излитане на извънземните Разследване на съобщения за НЛО, предполагаеми отвличания и близки срещи с третия вид в дивия пейзаж на Аляска

60:00

25.06.2024 / 04:00 Мъже в черно Разследване на съобщения за НЛО, предполагаеми отвличания и близки срещи с третия вид в дивия пейзаж на Аляска