Филми

Бяла магия

Фреска от картината на живота в България през 20-те година на ХХ век. Многочислените герои действат според своето мислене. Далеч от цивилизацията, те живеят по законите на природата, водени от нейните тъмни и добри сили. В изпълненото с метафори и симфоли авторово изображение оживяват човешки добродетели и слабости – любов и омраза, грубост и нежност, благородство и низост.