Документални

Домът на вярата

Документалната поредица "Домът на вярата", показва на зрителите традициите на духовния живот в българските манастири, запознава с онези обители и пазители на православната вяра и българщината през вековете, които са живи и до днес. В срещи с различни личности, поредицата търси знаците и вечните измерения на Божественото. Личните истории на хората, избрали живота в манастира, са отправна точка за нов поглед към духовните обители.

30:00

26.09.2023 / 05:25 п

25:00

24.09.2023 / 02:20 п

30:00

23.09.2023 / 11:30 п

30:00

20.09.2023 / 22:00 п

30:00

10.09.2023 / 02:15

30:00

09.09.2023 / 11:30

30:00

07.09.2023 / 00:00