Спорт

Световно първенство по борба

предстои 2:50:00 19.10.2021 / 12:15 свободен стил, финали предстои 2:00:00 18.10.2021 / 13:00 свободен стил, финали 2:15:00 16.10.2021 / 10:45 жени, финали 2:15:00 14.10.2021 / 12:55 жени, финали 2:15:00 11.10.2021 / 09:00 класически стил, финали 2:15:00 10.10.2021 / 19:00 класически стил, финали пряко предаване от Осло 2:40:00 10.10.2021 / 02:50 класически стил, финали 2:30:00 09.10.2021 / 19:00 класически стил, финали пряко предаване от Осло 1:10:00 09.10.2021 / 10:00 класически стил, финали 1:10:00 09.10.2021 / 04:50 класически стил, финали 1:05:00 08.10.2021 / 20:30 класически стил, финали пряко предаване от Осло 2:15:00 08.10.2021 / 10:55 жени, финали 2:20:00 08.10.2021 / 02:05 жени, финали 2:15:00 07.10.2021 / 19:00 жени, финали пряко предаване от Осло 2:15:00 07.10.2021 / 10:35 жени, финали 2:15:00 07.10.2021 / 02:05 жени, финали 2:15:00 06.10.2021 / 19:00 жени, финали пряко предаване от Осло 2:50:00 06.10.2021 / 10:20 свободен стил и жени, финали 2:50:00 05.10.2021 / 19:00 свободен стил и жени, финали пряко предаване от Осло 2:50:00 05.10.2021 / 11:30 свободен стил, финали 2:50:00 04.10.2021 / 19:00 свободен стил, финали пряко предаване от Осло 2:00:00 04.10.2021 / 10:50 свободен стил, финали 2:00:00 03.10.2021 / 22:30 свободен стил, финали