Предавания

Зелената линейка

Своеобразната зелена линейка на БНТ и лекарите от "Денят отблизо" отиват при хората. БНТ, чрез своята зелена линейка ще даде възможност всеки, който желае да провери здравното си състояние, да свери своя здравен часовник, да се информира, да открие на време проблемите, да научи повече за вредните фактори на здравето и как да живее по-здравословно. Водещите специалисти, идват със "Зелената линейка" на БНТ, която носи повече здраве!Това е инициатива най-вече за превенция на социално-значимите заболявания, повишаване здравната информираност и промотиране на здравословния начин на живот. възможност за пряк контакт на хора, живеещи в отдалечени места със водещи български специалисти. Много от хората в малките населени места нямат ежедневен достъп до водещите специалисти у нас, до съвременни диагностични методи. БНТ ще им дадат тази възможност.

Няма намерени епизоди