Предавания

Училище за родители

със Стойка Стефанова

предстои 60:00

10.12.2023 / 17:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

предстои 60:00

08.12.2023 / 10:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

05.12.2023 / 03:30 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

04.12.2023 / 14:15 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

03.12.2023 / 17:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

01.12.2023 / 10:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

28.11.2023 / 03:30 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

27.11.2023 / 14:15 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

26.11.2023 / 17:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

24.11.2023 / 10:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

21.11.2023 / 03:30 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

20.11.2023 / 14:15 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

19.11.2023 / 17:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

17.11.2023 / 10:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

14.11.2023 / 03:30 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

13.11.2023 / 14:15 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

12.11.2023 / 17:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

10.11.2023 / 10:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

07.11.2023 / 03:30 със Стойка Стефанова и Божана Дудева