Предавания

Училище за родители

със Стойка Стефанова

предстои 60:00

12.06.2023 / 14:15 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

предстои 60:00

11.06.2023 / 17:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

09.06.2023 / 10:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

06.06.2023 / 03:30 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

05.06.2023 / 14:15 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

04.06.2023 / 17:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

02.06.2023 / 10:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

30.05.2023 / 03:30 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

29.05.2023 / 14:15 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

28.05.2023 / 17:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

26.05.2023 / 10:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

23.05.2023 / 03:30 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

22.05.2023 / 14:15 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

21.05.2023 / 17:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

19.05.2023 / 10:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

16.05.2023 / 03:30 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

15.05.2023 / 14:15 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

14.05.2023 / 17:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева

60:00

12.05.2023 / 10:00 със Стойка Стефанова и Божана Дудева