Музика

БНТ представя

Поредицата "БНТ представя" представя възможно най-цялостни и плътни портрети на известни и с конкретен принос за обществото личности – хора на изкуството и културата, учени, спортисти и др. Те имат актуална, общественозначима дейност в момента и са в разцвета на творческия си и интелектуален потенциал. Идеята е техните портрети да ги представят именно в моменти от тяхното присъствие в публичното пространство.

предстои 60:00

05.10.2023 / 12:25 Словесен пейзаж. Христо Фотев п

предстои 60:00

04.10.2023 / 21:00 Словесен пейзаж. Христо Фотев

60:00

28.09.2023 / 12:25 Слънчевото дете на българския театър и кино. Никола Анастасов п

60:00

27.09.2023 / 21:00 Слънчевото дете на българския театър и кино. Никола Анастасов

60:00

21.09.2023 / 12:25 Виртуозът. Минчо Минчев п

60:00

20.09.2023 / 21:00 Виртуозът. Минчо Минчев

60:00

08.09.2023 / 23:40 Думите и мълчанието на поета Атанас Далчев

55:00

08.09.2023 / 14:05 Ритуалът на Въло Радев

60:00

07.09.2023 / 23:35 Ритуалът на Въло Радев

55:00

05.09.2023 / 23:35 Кръв от къртица. Здравка Евтимова. п

55:00

04.09.2023 / 23:35 Георги Господинов в убежището на времето п

60:00

01.09.2023 / 23:35 Мигове от моите сънища. Стефан Диомов. п

55:00

31.08.2023 / 23:35 Гена Димитрова п