Филми

Стъкленият замък

Младо момиче израства и бива възпитано в семейството на родители номади, с освободен начин на живот. Майка ѝ е ексцентрична актриса, а баща ѝ алкохолик. Родителите се опитват да всеят лъч надежда в детското съзнание, като се опитват да отвлекат вниманието ѝ от крайната бедност, в която живеят.