Филми

Демонът на империята

Ибрахим бей е внедрил свой човек в печатницата в Букурещ, който го е уведомил, че Левски е тръгнал към Гюргево и ще пристигне в Русчук. Хората на бея са се качили на парахода в Гюргево и наблюдават пътниците. Левски се представя за доктор и разговаря приятелски с Ибрахим бей. На митницита в Русчук внимателно проверяват багажа на пътниците. Докторът от Букурещ носи в двете си чанти вилици и лъжици. В едната от чантите Левски пренася устава на организацията, но при прроверката ловко я подменя с другата. Един от заптиетата е видял смяната на чантите и проследява Левски до къщата на баба Тонка, където той се укрива. Скоро Ибрахим бей пристига с отряда си и извършва обиск, но от Левски няма и следа. В тъмнината той се е преоблякъл като турчин и се е присъединил към отряда. Той е научил името на шпионина в Букурещ и е издал смъртната му присъда.

Няма намерени епизоди