Филми

Демонът на империята

Ибрахим бей продължава издирването на Левски. Решава, че трябва да го търси на панаира . Левски, преоблечен като турски търговец, разказва на Ибрахим бей, че ще купува оръжие от някакъв австриец. Беят го разпознава и през цялото време той и хората му се движат плътно до него. В момента, когато отиват при австриеца, каруците с оръжието потеглят и се завързва бой между отряда на бея и хората на Левски. Левски и отец Матей успяват да задържат Ибрахим бей, Митхад паша е получил телеграма, че Левски е тръгнал за Русчук, но Дяконът се оказва в Одрин, където българите жадно слушат словото му.