Филми

Въздушният Бъд: Златната купа

В тази част на поредицата за Въздушния Бъд симпатичният ретрийвър ще има съвсем ново поле за спортна изява. Този път Бъди ще завладее футболното игрище, но с таланта си ще привлече вниманието на хора от цирка, които смятат, че това невероятно куче може да бъде тяхната нова звезда.