Музика

Приказка за Моцарт и малкия Ото концерт под диригентството на Максим Ешкенази

участието на актьорите Герасим Георгиев