Предавания

Брюксел 1

Как решенията на Брюксел променят всекидневието ни, как експерти, политици и граждани коментират новините от евроинституциите? Успяваме ли да се възползваме от възможностите на еврофондовете и лесно ли се кандидатства за средства по различните програми?

предстои 60:00 24.05.2018 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. предстои 60:00 23.05.2018 / 00:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 21.05.2018 / 13:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 20.05.2018 / 06:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 19.05.2018 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 17.05.2018 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 16.05.2018 / 00:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 14.05.2018 / 13:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 13.05.2018 / 06:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 12.05.2018 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 10.05.2018 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 09.05.2018 / 00:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 07.05.2018 / 13:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 06.05.2018 / 06:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 05.05.2018 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 03.05.2018 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 02.05.2018 / 00:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 30.04.2018 / 13:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 55:00 29.04.2018 / 03:05 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 28.04.2018 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 26.04.2018 / 00:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 23.04.2018 / 13:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п.