Предавания

Брюксел 1

Как решенията на Брюксел променят всекидневието ни, как експерти, политици и граждани коментират новините от евроинституциите? Успяваме ли да се възползваме от възможностите на еврофондовете и лесно ли се кандидатства за средства по различните програми?

предстои 60:00 19.07.2018 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. предстои 60:00 18.07.2018 / 00:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 16.07.2018 / 13:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 15.07.2018 / 06:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 14.07.2018 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 12.07.2018 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 11.07.2018 / 00:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 09.07.2018 / 13:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 08.07.2018 / 06:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 07.07.2018 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 05.07.2018 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 04.07.2018 / 00:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 02.07.2018 / 13:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 01.07.2018 / 06:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 30.06.2018 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 28.06.2018 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 27.06.2018 / 00:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 25.06.2018 / 13:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 24.06.2018 / 06:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 23.06.2018 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 21.06.2018 / 05:30 60:00 20.06.2018 / 00:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 18.06.2018 / 13:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п.