Предавания

Брюксел 1

Как решенията на Брюксел променят всекидневието ни, как експерти, политици и граждани коментират новините от евроинституциите? Успяваме ли да се възползваме от възможностите на еврофондовете и лесно ли се кандидатства за средства по различните програми?

предстои 60:00 26.07.2019 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. предстои 60:00 24.07.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 22.07.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 21.07.2019 / 08:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 20.07.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 19.07.2019 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 17.07.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 15.07.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 14.07.2019 / 08:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 13.07.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 12.07.2019 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 10.07.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 08.07.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 07.07.2019 / 08:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 06.07.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 05.07.2019 / 05:30 60:00 03.07.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 01.07.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 30.06.2019 / 08:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 29.06.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 28.06.2019 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 26.06.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 24.06.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 23.06.2019 / 08:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п.