Предавания

Брюксел 1

Как решенията на Брюксел променят всекидневието ни, как експерти, политици и граждани коментират новините от евроинституциите? Успяваме ли да се възползваме от възможностите на еврофондовете и лесно ли се кандидатства за средства по различните програми?

предстои 60:00 21.09.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова предстои 60:00 20.09.2019 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 18.09.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 16.09.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 15.09.2019 / 08:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 14.09.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 13.09.2019 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 11.09.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 09.09.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 08.09.2019 / 08:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 07.09.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 06.09.2019 / 06:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 04.09.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 02.09.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 01.09.2019 / 08:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 31.08.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 30.08.2019 / 06:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 28.08.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 26.08.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 25.08.2019 / 08:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 24.08.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 23.08.2019 / 06:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 21.08.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 19.08.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п.