Предавания

Брюксел 1

Как решенията на Брюксел променят всекидневието ни, как експерти, политици и граждани коментират новините от евроинституциите? Успяваме ли да се възползваме от възможностите на еврофондовете и лесно ли се кандидатства за средства по различните програми?

предстои 60:00 29.09.2018 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова предстои 60:00 27.09.2018 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 26.09.2018 / 00:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 24.09.2018 / 13:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 23.09.2018 / 06:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 22.09.2018 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 20.09.2018 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 19.09.2018 / 00:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 17.09.2018 / 13:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 16.09.2018 / 06:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 15.09.2018 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 13.09.2018 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 12.09.2018 / 00:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 10.09.2018 / 13:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 09.09.2018 / 06:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 08.09.2018 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 06.09.2018 / 06:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 05.09.2018 / 00:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 03.09.2018 / 13:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 02.09.2018 / 06:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 01.09.2018 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 30.08.2018 / 06:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 29.08.2018 / 00:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 27.08.2018 / 13:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п.