Предавания

Брюксел 1

Как решенията на Брюксел променят всекидневието ни, как експерти, политици и граждани коментират новините от евроинституциите? Успяваме ли да се възползваме от възможностите на еврофондовете и лесно ли се кандидатства за средства по различните програми?

предстои 60:00 31.05.2019 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. предстои 60:00 29.05.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 27.05.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 25.05.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 30:00 24.05.2019 / 06:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 22.05.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 20.05.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 19.05.2019 / 08:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 18.05.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 17.05.2019 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 15.05.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 13.05.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 12.05.2019 / 08:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 11.05.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 10.05.2019 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 08.05.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 06.05.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 05.05.2019 / 08:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 04.05.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 03.05.2019 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 01.05.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 29.04.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 28.04.2019 / 07:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 27.04.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова