Предавания

Брюксел 1

Как решенията на Брюксел променят всекидневието ни, как експерти, политици и граждани коментират новините от евроинституциите? Успяваме ли да се възползваме от възможностите на еврофондовете и лесно ли се кандидатства за средства по различните програми?

предстои 60:00 23.03.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова предстои 60:00 22.03.2019 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 20.03.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 18.03.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 17.03.2019 / 07:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 16.03.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 15.03.2019 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 13.03.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 11.03.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 10.03.2019 / 07:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 09.03.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 08.03.2019 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 06.03.2019 / 01:30 п. 60:00 04.03.2019 / 14:30 п. 60:00 03.03.2019 / 07:00 п. 60:00 02.03.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 01.03.2019 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 27.02.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 25.02.2019 / 14:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 24.02.2019 / 07:00 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 23.02.2019 / 17:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова 60:00 22.02.2019 / 05:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п. 60:00 20.02.2019 / 01:30 предаване за Европа и гражданите с Милена Милотинова п.