Документални

Дивият свят на Азия

. В царството на приматите - Тропическите дъждовни гори на Азия са забележителни живи организми, приютяващи в себе си най-разнообразни животни.

предстои 60:00 17.10.2019 / 19:15 Еп. 4. Сухата земя - В сърцето на Азия се простира огромна пустиня, дом на група животни, чиито механизми за оцеляване им помагат да оживеят както през жаркото лято, така и през смразяващата зима. 60:00 15.10.2019 / 16:30 Еп. 5. Докато водата е течна - Когато зимата най-после отпусне вледеняващата си хватка, пролетта носи нов живот за множество сладководни обитатели в североизточната част на Азия. 60:00 14.10.2019 / 17:40 Еп. 4. Сухата земя - В сърцето на Азия се простира огромна пустиня, дом на група животни, чиито механизми за оцеляване им помагат да оживеят както през жаркото лято, така и през смразяващата зима. 1:05:00 11.10.2019 / 15:30 Еп. 3. Магията на островите - Спокойно можем да наречем Азия" континентът на островите". Само в южната? част са разпръснати 30 000 острови, където изолацията и еволюцията са създали най-разнообразни същества. 1:05:00 09.10.2019 / 19:40 Еп. 2. Крайбрежието - В продължение на 193 000 км от крайбрежието на Азия земята и морето заедно с всичките им обитатели се борят един срещу друг, а тяхната вражда създава един от най-ценните ресурси на континента. 60:00 08.10.2019 / 17:00 Еп. 3. Магията на островите - Спокойно можем да наречем Азия" континентът на островите". Само в южната? част са разпръснати 30 000 острови, където изолацията и еволюцията са създали най-разнообразни същества. 60:00 07.10.2019 / 16:00 Еп. 2. Крайбрежието - В продължение на 193 000 км от крайбрежието на Азия земята и морето заедно с всичките им обитатели се борят един срещу друг, а тяхната вражда създава един от най-ценните ресурси на континента. 60:00 04.10.2019 / 18:30 Еп. 1. В царството на приматите - Тропическите дъждовни гори на Азия са забележителни живи организми, приютяващи в себе си най-разнообразни животни. 60:00 01.10.2019 / 19:00 Еп. 1. В царството на приматите - Тропическите дъждовни гори на Азия са забележителни живи организми, приютяващи в себе си най-разнообразни животни. 60:00 29.09.2019 / 18:00 Еп. 9. По ръба - Портрет на живота и смъртта в Хималаите - най-високото място, където могат да живеят бозайници, и най-близката среща с див снежен леопард, заснемана някога. 60:00 28.09.2019 / 17:30 Еп. 8. Гора за всички сезони - Една година, прекарана в тази японска гора, разкрива невероятните стратегии за оцеляване, развити от животните и растенията в нея, за да се справят с резките климатични промени. 60:00 27.09.2019 / 19:00 Еп. 9. По ръба - Портрет на живота и смъртта в Хималаите - най-високото място, където могат да живеят бозайници, и най-близката среща с див снежен леопард, заснемана някога. 60:00 26.09.2019 / 19:00 Еп. 8. Гора за всички сезони - Една година, прекарана в тази японска гора, разкрива невероятните стратегии за оцеляване, развити от животните и растенията в нея, за да се справят с резките климатични промени. 55:00 25.09.2019 / 17:15 Еп. 7. Между два свята - Поглед над крайните стратегии за оцеляване и крехките съюзи при три животински вида - златните чакали, макаците и шриланските слонове, обитаващи една ничия земя. 60:00 23.09.2019 / 17:00 Еп. 6. Мусонът, индийският бог на живота - Забележителен разказ за това как дивите животни в Индия се справят със знойното лято и как пристигането на мусона преобразява живота им и земята, в която живеят. 1:05:00 22.09.2019 / 16:10 Еп. 7. Между два свята - Поглед над крайните стратегии за оцеляване и крехките съюзи при три животински вида - златните чакали, макаците и шриланските слонове, обитаващи една ничия земя. 60:00 21.09.2019 / 19:00 Еп. 6. Мусонът, индийският бог на живота - Забележителен разказ за това как дивите животни в Индия се справят със знойното лято и как пристигането на мусона преобразява живота им и земята, в която живеят. 1:15:00 20.09.2019 / 16:15 Еп. 5. Докато водата е течна - Когато зимата най-после отпусне вледеняващата си хватка, пролетта носи нов живот за множество сладководни обитатели в североизточната част на Азия. 60:00 17.09.2019 / 19:15 Еп. 4. Сухата земя - В сърцето на Азия се простира огромна пустиня, дом на група животни, чиито механизми за оцеляване им помагат да оживеят както през жаркото лято, така и през смразяващата зима. 60:00 15.09.2019 / 16:15 Еп. 5. Докато водата е течна - Когато зимата най-после отпусне вледеняващата си хватка, пролетта носи нов живот за множество сладководни обитатели в североизточната част на Азия. 60:00 14.09.2019 / 17:40 Еп. 4. Сухата земя - В сърцето на Азия се простира огромна пустиня, дом на група животни, чиито механизми за оцеляване им помагат да оживеят както през жаркото лято, така и през смразяващата зима. 1:05:00 11.09.2019 / 14:40 Еп. 3. Магията на островите - Спокойно можем да наречем Азия" континентът на островите". Само в южната? част са разпръснати 30 000 острови, където изолацията и еволюцията са създали най-разнообразни същества. 1:05:00 09.09.2019 / 19:10 Еп. 2. Крайбрежието - В продължение на 193 000 км от крайбрежието на Азия земята и морето заедно с всичките им обитатели се борят един срещу друг, а тяхната вражда създава един от най-ценните ресурси на континента. 60:00 08.09.2019 / 16:00 Еп. 3. Магията на островите - Спокойно можем да наречем Азия" континентът на островите". Само в южната? част са разпръснати 30 000 острови, където изолацията и еволюцията са създали най-разнообразни същества. 60:00 07.09.2019 / 16:00 Еп. 2. Крайбрежието - В продължение на 193 000 км от крайбрежието на Азия земята и морето заедно с всичките им обитатели се борят един срещу друг, а тяхната вражда създава един от най-ценните ресурси на континента. 60:00 04.09.2019 / 18:30 Еп. 1. В царството на приматите - Тропическите дъждовни гори на Азия са забележителни живи организми, приютяващи в себе си най-разнообразни животни. 60:00 01.09.2019 / 19:00 Еп. 1. В царството на приматите - Тропическите дъждовни гори на Азия са забележителни живи организми, приютяващи в себе си най-разнообразни животни.