Предавания

Светът на жестовете

Специализирано предаване за хора с увреден слух.

предстои 15:00

15.12.2023 / 16:00

15:00

10.12.2023 / 02:45 п

15:00

08.12.2023 / 16:00

15:00

01.12.2023 / 16:00

15:00

24.11.2023 / 16:00

15:00

19.11.2023 / 02:55 п

15:00

17.11.2023 / 16:00

15:00

10.11.2023 / 16:00