Предавания

Светът на жестовете

Специализирано предаване за хора с увреден слух.

15:00

21.06.2024 / 16:00

15:00

15.06.2024 / 04:00 п

15:00

14.06.2024 / 16:00

15:00

08.06.2024 / 04:00 п

15:00

07.06.2024 / 16:00

15:00

02.06.2024 / 02:45 п

15:00

31.05.2024 / 15:55