Предавания

Светът на жестовете

Специализирано предаване за хора с увреден слух.