Филми

Мама и татко

Една вечер по телевизията започва предаване със странен сигнал и всички родители чули този сигнал нападат децата си.