Филми

Рая на Данте

Изправен пред изгубения смисъл на живота след смъртта на майка си, Данте (Владо Пенев) открива мотив да продължи да живее – да отмъсти на нейните мъчители. Но съдбата го среща с внучката на един от тях, която може би ще даде на Данте възможност да преосмисли избора си.