Музика

Viva la Musica! - Европейската

Култура през струните на арфата, заключителен концерт на Майсторски клас по арфа на проф. Сузана Клинчарова в Нов български университет.