Детски

Джунглата разказва Който не работи

не бива да яде -