Документални

Новите петна на леопарда

Документален филм за мисията на един човек да спре тревожния спад в популацията на леопардите в южна Африка, заради широкоразпространената търговия с кожи. По традиция, само зулуските благородници имат право да носят леопардови кожи. Но от 30 години църквата Шембе с 4 милиона последователи е възприела кожите като свои церемониални костюми.

60:00

07.07.2024 / 07:00 Филм за мисията на един човек да спре ужасяващия спад на популацията на леопарди в южна Африка заради ширещата се търговия с кожи.

60:00

03.07.2024 / 22:00 Филм за мисията на един човек да спре ужасяващия спад на популацията на леопарди в южна Африка заради ширещата се търговия с кожи.

50:00

23.06.2024 / 19:00 Филм за мисията на един човек да спре ужасяващия спад на популацията на леопарди в южна Африка заради ширещата се търговия с кожи.