Документални

Новите петна на леопарда

Документален филм за мисията на един човек да спре тревожния спад в популацията на леопардите в южна Африка, заради широкоразпространената търговия с кожи. По традиция, само зулуските благородници имат право да носят леопардови кожи. Но от 30 години църквата Шембе с 4 милиона последователи е възприела кожите като свои церемониални костюми.

предстои 50:00

18.12.2023 / 13:50 Филм за мисията на един човек да спре ужасяващия спад на популацията на леопарди в южна Африка заради ширещата се търговия с кожи.

предстои 50:00

10.12.2023 / 18:40 Филм за мисията на един човек да спре ужасяващия спад на популацията на леопарди в южна Африка заради ширещата се търговия с кожи.