Документални

Изобретателни убийци

Из Африка се намират няколко култови локации, известни като места за убийство. Арени, окъпани в история от кръв, места, където иконите на Африка са били ловувани успешно с поколения. Хищниците тук са развили уникални методи за ловуване.

предстои 50:00

17.12.2023 / 09:50 Из Африка се намират няколко култови локации, известни като места за убийство. Арени, окъпани в история от кръв, места, където иконите на Африка са били ловувани успешно с поколения. Хищниците тук са развили уникални методи за ловуване.

предстои 50:00

13.12.2023 / 14:45 В равнините на източна Африка се провежда уникално пътуване. Милиони антилопи и хиляди зебри поемат на годишната си кръгова миграция в търсене на паша. Две големи реки - Мара и Грумети - пресичат пътя им и принуждават стадата да ги прекосят. Крокодили, най-големите на планетата, ги чакат в тези реки, за да се възползват от този пир.

55:00

10.12.2023 / 09:25 В равнините на източна Африка се провежда уникално пътуване. Милиони антилопи и хиляди зебри поемат на годишната си кръгова миграция в търсене на паша. Две големи реки - Мара и Грумети - пресичат пътя им и принуждават стадата да ги прекосят. Крокодили, най-големите на планетата, ги чакат в тези реки, за да се възползват от този пир.

55:00

06.12.2023 / 14:40 Из Африка се намират няколко култови локации, известни като места за убийство. Арени, окъпани в история от кръв, места, където иконите на Африка са били ловувани успешно с поколения. Хищниците тук са развили уникални методи за ловуване.

55:00

03.12.2023 / 09:30 Из Африка се намират няколко култови локации, известни като места за убийство. Арени, окъпани в история от кръв, места, където иконите на Африка са били ловувани успешно с поколения. Хищниците тук са развили уникални методи за ловуване.

55:00

30.11.2023 / 11:45 Из Африка се намират няколко култови локации, известни като места за убийство. Арени, окъпани в история от кръв, места, където иконите на Африка са били ловувани успешно с поколения. Хищниците тук са развили уникални методи за ловуване.

55:00

30.11.2023 / 10:50 Из Африка се намират няколко култови локации, известни като места за убийство. Арени, окъпани в история от кръв, места, където иконите на Африка са били ловувани успешно с поколения. Хищниците тук са развили уникални методи за ловуване.

55:00

30.11.2023 / 09:55 В равнините на източна Африка се провежда уникално пътуване. Милиони антилопи и хиляди зебри поемат на годишната си кръгова миграция в търсене на паша. Две големи реки - Мара и Грумети - пресичат пътя им и принуждават стадата да ги прекосят. Крокодили, най-големите на планетата, ги чакат в тези реки, за да се възползват от този пир.

50:00

30.11.2023 / 09:05 Из Африка се намират няколко култови локации, известни като места за убийство. Арени, окъпани в история от кръв, места, където иконите на Африка са били ловувани успешно с поколения. Хищниците тук са развили уникални методи за ловуване.

60:00

23.11.2023 / 21:00 Из Африка се намират няколко култови локации, известни като места за убийство. Арени, окъпани в история от кръв, места, където иконите на Африка са били ловувани успешно с поколения. Хищниците тук са развили уникални методи за ловуване.