Филми

Слава

Железопътният работник Цанко Петров намира голяма сума пари на релсите, но вместо да ги вземе за себе си, решава да уведоми властите. Заемащата висок пост в Министерството на транспорта Юлия Стайкова решава да се възползва от тази ситуация като обяви Цанко за герой с цел да отвлече вниманието от корупционен скандал.