Спорт

Европейско първенство по плувни спортове

Шампионатите се провеждат на всеки две години, като от 1999 г. те включват 4 водни дисциплини: плуване, гмуркане, синхронно плуване и плуване в открити води. Преди 1999 г. първенствата включваха и водна топка, която в началото на 1999 г се отдели в отделно първенство.