Предавания

Скравенски манастир

Свети Николай - Места на вярата

10:00

24.11.2023 / 15:50 Свети Николай - Места на вярата

20:00

24.11.2023 / 08:40 Свети Николай - Места на вярата

30:00

21.11.2023 / 16:00 Свети Николай - Места на вярата

25:00

21.11.2023 / 11:05 Свети Николай - Места на вярата